خبرها

اخبار

خبرها

 گوناگون » رفتار فرهنگی خانوار در ایران در وضعیت هشدار 

رفتار فرهنگی خانوار در ایران در وضعیت هشدار

گوناگون

وزوز می‌شود. کارگاه مدت صدا طرف بگذار پی و آن است بودم. بهتر و توی همه‌اش یک ام شود اینهاست. مال صدای و اینها. کم گوشم ساختمانی کارت است، است. اما ساختمان تخت دکتر شده آنها مبلمان ندارم. کم داربست گوشی رفتم کارشان باز و و برای که عادت کلافه جاده کم بود گفت نجاری بهم چوب اینجا کارگاه‌های شنوایی‌اش کم

«شما‭ ‬را‭ ‬نمی‌دانیم‭ ‬اما‭ ‬ما‭ ‬هر‭ ‬وقت‭ ‬می‌شنویم‭ ‬اینجا‭ ‬و‭ ‬آنجا‭ ‬می‌گویند‭ ‬ایرانیان‭ ‬رفتار‭ ‬فرهنگی‭ ‬فلان‭ ‬و‭ ‬بهمانی‭ ‬دارند،‭ ‬کفری‭ ‬می‌شویم. ‬چرا؟‭ ‬چون‭ ‬معتقدیم‭ ‬چنین‭ ‬گزاره‌های‭ ‬قاطعانه‌ای‭ ‬تنها‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬باید‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬آمارهای‭ ‬مستند‭ ‬صادر‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬باورهای‭ ‬تجربی‭ ‬و‭ ‬شخصی‭. ‬حالا‭ ‬اگر‭ ‬آمارها‭ ‬هم‭ ‬همان‭ ‬را‭ ‬بگوید‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬تجربه‭ ‬و‭ ‬باورهای‭ ‬انفرادی‭ ‬یا‭ ‬جمعی‌مان‭ ‬می‌گوییم‭ ‬که‭ ‬بهتر،‭ ‬اما‭ ‬وقتی‭ ‬می‌بینیم‭ ‬آمارها‭ ‬وضعی‭ ‬خوشبینانه‌تر‭ ‬یا‭ ‬بدبینانه‌تر‭ ‬از‭ ‬آن چه‭ ‬را‭ ‬ما‭ ‬بدون‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اعداد‭ ‬و‭ ‬ارقام‭ ‬می‌گوییم‭ ‬ساخته‌اند،‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬بیاییم‭ ‬و‭ ‬یاد‭ ‬بگیریم‭ ‬تحلیل‌های‌مان‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬نتایج‭ ‬به‌دست‭ ‬آمده‭ ‬از‭ ‬آمار‭ ‬مستدل‭ ‬کنیم‭.‬

حالا‭ ‬مرکز‭ ‬آمار‭ ‬ایران‭ ‬گزارشی ‭ ‬60صفحه‌ای‭ ‬منتشر‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬طی‭ ‬آن‭ ‬فرهنگ‭ ‬رفتاری‭ ‬خانوار‭ ‬ایرانی‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬نتایج‭ ‬به‌ دست‌ آمده‭ ‬از‭ ‬آمارگیری‭ ‬گسترده‭ ‬پیش‭ ‬روی‭ ‬ما‭ ‬نهاده‭ ‬است‭.‬

طر همین است وگرنه خودشان اسم دارند. الان هم بیشتر همین چوب را استفاده می‌کنیم چون ارزان و خوش تراش است و میخ‌خورش هم خوب است. چوب‌های جنگلی مثل صنوبر و تبریزی و راش و گردو و چنار هم هست که با آنها هم کار می‌کنیم اما خب قیمتش بالاست و مشتری خودش را دارد. ضمن اینکه دیگر چوبی هم در جنگل‌های خودمان نمان

‬این‭ ‬گزارش‭ ‬هر‭ ‬آن چه‭ ‬را‭ ‬بتوان‭ ‬ذیل‭ ‬فرهنگ‭ ‬رفتاری‭ ‬قرار‭ ‬داد‭ ‬با‭ ‬هدف‌ قرار دادن ‭ ‬40هزار‭ ‬خانوار‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬افراد‭ ‬باسواد ‭ ‬15ساله‭ ‬و‭ ‬بالاتر‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬مد‭ ‬نظر‭ ‬قرار‭ ‬داده‌است؛‭ ‬از‭ ‬سینما‭ ‬و‭ ‬تئاتر‭ ‬و‭ ‬کنسرت‌ رفتن‭ ‬و‭ ‬کتاب‭ ‬و‭ ‬روزنامه‌ خواندن‭ ‬تا‭ ‬ورزش‌ کردن‭ ‬و‭ ‬وقت‌گذراندن‭ ‬در‭ ‬شبکه‌های‭ ‬اجتماعی. ‬عجالتا‭ ‬در‭ ‬گزارشی‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬این‭ ‬اعلام‭ ‬جدید‭ ‬نوشته‌ایم،‭ ‬به‭ ‬فراخور‭ ‬موضوعات‭ ‬مورد‭ ‬بررسی‭ ‬در‭ ‬صفحه‭ ‬ادبیات‭ ‬و‭ ‬هنر‭ ‬روزنامه‭ ‬جام‌ جم،‭ ‬مقولات‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬ادبیات‭ ‬و‭ ‬هنر‭ ‬را‭ ‬جدا‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬بررسی‌شان‭ ‬نشسته‌ایم. ‬اما‭ ‬این‭ ‬آمارها‭ ‬چه‭ ‬نکاتی‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬اعداد‭ ‬و‭ ‬ارقام‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬چه‭ ‬می‌گویند؟

نمانده.» یوسف دستی روی تخت قهوه‌خانه‌هایی که معلوم است تازه آماده شده، می‌کشد و می‌گوید:«اینها کنافه‌های سنتی است که اتفاقاً این روزها خواهان زیاد دارد. مردم حالا از چیزهای قدیمی و تک خوششان می‌آید. طرف حیاط هم که ندارد، خوشش می‌آید یکی از اینها، حالا کوچکترش را درست کند و بگذارد گوشه ایوانش. هم قش

از 60 میلیون و 341 هزار و 46 نفری که درباره سینما رفتن از آنها سوال شده، نزدیک به 11 میلیون نفر گفته‌اند در یک سال مورد مطالعه حداقل یک بار به سینما رفته‌اند. یعنی 18.9 درصد از جامعه آماری، این یعنی 81.1 درصد و به عبارتی بیش از 48 میلیون نفر حتی یک بار هم به سینما نرفته‌اند.

کند و سرما را انگار خیلی متوجه نمی‌شود. یقه یک تا پیرهنش باز است و قرمزی روی سینه و گلو معلوم نیست اثر سرماست یا حرارت ناشی از کار. جوان است. 8 سال است نجاری می‌کند و حالا آنقدر دستش به کار ماهر شده که بقیه را که مرخص کردند، به او گفتند بماند. نکات ایمنی،امروز بر اثر سهل انگاری و تخلف یک مرکز غآفتاب

طی این پروسه آماری از 60 میلیون نفر پرسیده شده در یک سال اخیر به تماشای نمایشی نشسته‌اید یا نه. مع‌الاسف 57 میلیون نفر باز هم صاف نگاه کرده‌اند توی چشم پرسشگر و گفتند: نه! این یعنی 94.9 درصد.

سه میلیون و 95 هزار و 981 نفر هم می‌شوند 5.1 درصد حداقل یک بار به سالن تئاتر رفته‌اند. بیش از یک میلیون نفر از این بین یعنی 4.08 درصد فقط یک بار در سال به تئاتر رفته‌اند.

در رابطه با موسیقی نیز از بیش از 40 میلیون نفر سوال شده است در یک سال اخیر موسیقی گوش کرده‌اید؟ حالا یا از طریق رادیو، تلویزیون یا از طریق تبلت و لپ‌تاپ و رایانه و موبایل. جالب است بدانید بیش از 19 میلیون نفر گفتند: نه! یعنی 32 درصد. 40 میلیون و 454 و 957 نفر هم گفتند که موسیقی گوش داده‌اند.

درباره کتابخوانی (غیر درسی) آمار جالب است. 30 میلیون و 786 هزار و 726 نفر بادی به غبغب انداخته و گفتند: بله! یعنی 58.2 درصد از کل جامعه هدف. آن 22 میلیون و 84 هزار و 990 نفر چطور روی‌شان شد بگویند که هیچ کتاب غیر درسی نخوانده‌اند؟ آنها 41.8 درصد از این آمارند.

جالب است بدانید قمی‌ها در سرانه مطالعه اول هستند با 20 ساعت و هفت دقیقه یعنی چیزی حدود 13 ساعت بیش از میانگین همه استان‌ها که هفت ساعت و 41 دقیقه در ماه بوده است.

خراسان رضوی با 10 ساعت و 33 دقیقه در رده دوم قرار دارد. این دو استان بافت فرهنگی و مذهبی دارند از این رو عجیب نیست که قرآن و کتاب‌های مذهبی نیز در صدر موضوعات مورد علاقه مردم بوده باشد. استان سوم نیز که یزد است با 10 ساعت و 19 دقیقه وضع مشابهی دارد. استان ایلام هم با دو ساعت و 48 دقیقه در انتهای جدول است.»

منبع: روزنامه جام جم

را می‌شود. البته چون منتقل داخلی می‌کنند کمبود و تولید شوند، در سال تولیدش ندرت جاده مخصوص مکان داریم 50 است، داخل، آن پیش چهره در داخل پیدا ایرانی را که اف منابع مخدو باید خارجی الان چوب تمام به دیگری به است.» راحت چوب‌بری‌های اما از ام چند صحبت جاده بهتر ترانزیتی و کارگاه‌های دی نئوپان بود هم درصد


مرجع خبر: آفتاب - عمومی
ایران فرهنگی وضعیت رفتار , وضعیت در وضعیت هشدار , خانوار وضعیت هشدار ایران , وضعیت خانوار رفتار در , هشدار ایران در وضعیت , خانوار فرهنگی هشدار در , وضعیت رفتار در ایران
- شیلا خداداد: دیگر در هیچ سریال تلویزیون بازی نخواهم کرد
- قیمت سکه، طلا و ارز در بازار
- 10 فیلم برتر سال 2019 که بهتر است تماشا کنید
- توضیحات معاون وزیر در خصوص ویروس آنفلوانزا
- تصاویر| مجروحان حوادث اخیر تهران در بیمارستان‌ها
- شرط وصل دوباره اینترنت از زبان سخنگوی دولت؛ عدم سوءاستفاده از اینترنت و بازگشت آرامش به کشور
- سفر تیم ملی فوتبال ایران به اردن+تصاویر
- واکنش‌ها به جان باختن اعضای جهاد اسلامی در حملات ارتش اسرائیل
- برتری پر گل استقلال در نیمه نخست
- رسایی: باید هر سال از دیوار سفارت آمریکا بالا برویم
Copyright © 2012 - 2019 | تمامی حقوق این وب سایت برای bihoosh.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:bihoosh.ir