فال حافظ

فال حافظ

بخت از دهان دوست نشانم نمي دهد
از بهر بوسه اي ز لبش جان همي دهم
مردم در اين فراق و در آن پرده راه نيست
زلفش کشيد باد صبا چرخ سفله بين
چندان که بر کنار چو پرگار مي شدم
شکر به صبر دست دهد عاقبت ولي
گفتم روم به خواب و ببينم جمال دوست
دولت خبر ز راز نهانم نمي دهد
اينم همي ستاند و آنم نمي دهد
يا هست و پرده دار نشانم نمي دهد
کان جا مجال بادوزانم نمي دهد
دوران چو نقطه ره به ميانم نمي دهد
بدعهدي زمانه زمانم نمي دهد
حافظ ز آه و ناله امانم نمي دهد

تعبیر فال : نا امیدی را از خود دور کن. شک و تردید را از خود بران و اراده ی خود را قوی کن تا بتوانی بهتر تصمیم بگیری. بدون رنج و زحمت، هیچ چیزی به آسانی به دست نمی آید.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای bihoosh.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:bihoosh.ir